Akira Kurosawa, 59 Baskets Femme Vagabond Rose milkshake Zoe 7wXxU8qH